zshl_letak_banner_2023.jpeg
Medvescak-Admiral-web-banner-1048x250px.jpeg
mladost_upisi_u_skolu_1048x250_v2.jpeg
previous arrow
next arrow

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU - RJEŠENJE

Gradski ured za opću upravu, u postupku pokrenutom po zahtjevu Zagrebačkog  saveza hokeja na ledu, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 137, za upis promjena u  Registar udruga Republike Hrvatske, na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o udrugama  ("Narodne novine" broj 74/14 i 70/17)  članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih  upravnih tijela ("Službeni glasnik" broj 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17 i 2/19), donio je

>> RJEŠENJE <<